Nowa linia tramwajowa w Toruniu w finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"

Inwestycja w postaci budowy linii tramwajowej prowadzącej do północnej części Torunia zdobyła miejsce w finałach renomowanego konkursu o zasięgu ogólnopolskim, zwanego „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Z tej okazji, 6-go kwietnia 2024 roku, miesięcznik „Wspólnota” opublikował artykuł poświęcony tej toruńskiej realizacji. Ponadto, na stronie internetowej konkursu dostępne jest głosowanie na nowo wybudowaną trasę tramwajową.

Założeniem dwudziestej ósmej edycji konkursu jest identyfikacja i docenienie projektów budowlanych – zarówno modernizacji jak i nowych inwestycji – które charakteryzują się wyjątkowymi walorami. Organizatorzy pragną promować i wspierać działania skierowane na ochronę obiektów i budowli, będących częścią narodowego dziedzictwa, a także poprzez modernizacje, przebudowy, renowacje obszarów, rozbudowy obiektów i urządzeń dążyć do osiągnięcia efektów estetycznych i użytkowych.

Konkurs ma na celu promocję funkcjonalności modernizowanych i przebudowywanych budynków i konstrukcji, nowoczesności technologii oraz innowacyjnych rozwiązań projektowych. Dodatkowo, promuje także stosowanie nowych technik, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich oraz korzystanie z nowoczesnych materiałów o wysokiej jakości. W przypadku obiektów historycznych, zaleca zachowanie pierwotnych walorów architektonicznych oraz dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego.

Do konkursu zgłoszone mogły być budynki i obiekty, których modernizacje i budowy zakończyły się przed końcem I kwartału 2024 roku. Organizatorzy przygotowali dwie główne kategorie obiektów: Nowy Obiekt i Modernizowany Obiekt. W obrębie tych kategorii zgłaszane mogły być obiekty drogowe, elewacje i termorenowacje, obiekty hotelarsko-turystyczne, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, mieszkalne, mostowe, ochrony środowiska, obszary i zespoły urbanistyczne, przemysłowe i inżynieryjne, sakralne, szkolnictwa, tereny zieleni, użyteczności publicznej, wnętrza, zabytkowe oraz nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Obiekty, które zakwalifikowano do konkursu, można zobaczyć na interaktywnej mapie Polski, dostępnej na stronie www.modernizacjaroku.org.pl. Prezentację budowy linii tramwajowej można obejrzeć tutaj: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4119/budowa-nowej-linii-tramwajowej-w-toruniu. Poprzez ten link możliwe jest także oddanie głosu na najważniejszą inwestycję w Toruniu z ostatnich lat w dziedzinie komunikacji miejskiej.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o. o., przy współpracy z Związkiem Powiatów Polskich oraz Polską Izbą Budownictwa. W fazie finałowej jury odwiedza wszystkie obiekty zakwalifikowane do konkursu, przypisuje je do odpowiednich kategorii a następnie, po ich wizytacji, przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz udziela pisemnych uzasadnień. Decyzje jury zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Konkurs kończy się Galą Finałową na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której wręczane są statuetki i dyplomy. Na finał przygotowywana jest również wystawa, na której prezentowane są wszystkie nagrodzone inwestycje.

Budowa linii tramwajowej trwała od 2021 do 2023 roku, jako część projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Jest to jedna z największych inwestycji w mieście z ostatnich lat. Dzięki niej powstało wygodne połączenie północnej części Torunia (Wrzosy, Koniuchy, tzw. Jar) ze wschodnimi i zachodnimi rejonami miasta.

Prace trwały 697 dni i obejmowały także przebudowę układu drogowego oraz powstanie fragmentu tzw. Trasy Staromostowej, która ma przejąć ruch w kierunku północnym. W wyniku inwestycji, w Toruniu przybyło ok. 12,9 tys. m toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys. m porośniętych roślinnością. Na trasie powstało 27 platform przystankowych, w tym 14 zielonych. Wzdłuż linii posadzono liczne drzewa, krzewy oraz inne byliny. Na ul. Watzenrodego utworzono korytarz dla nietoperzy, a w zamian stworzono w tym rejonie łąki kwietne.

Nowa linia tramwajowa służy jednocześnie jako galeria sztuki na wolnym powietrzu. 10 wiat na trasie to tak zwane Przystanki Dobrej Energii, które zostały zaaranżowane przez toruńskich artystów, by poprawić nastrój podróżujących. Na trasie znajduje się również przejazd kolejowo-drogowo-tramwajowy, który jest jedynym takim rozwiązaniem w Polsce.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła ponad 211 mln zł. Ponad 72% z kwalifikowalnych wydatków zostało pozyskanych z Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Toruń, a inwestycję przeprowadził Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Głównym wykonawcą było konsorcjum firm Balzola Polska oraz Intop Warszawa.